Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

7. šola za paciente z okvaro vida

Sodobno zdravljenje bolezni mrežnice

Kako pomembno je ozaveščanje preko izobraževanja in druženja bolnikov, njihovih svojcev, strokovnih delavcev se je ponovno dokazalo na že 7. srečanju izobraževalne šole za paciente- v termah Vivat v Moravskih toplicah. Izobraževalne šole so se poleg nas udeležili tudi člani in svojci Medobčinskega društva slepih in slabovidnih M. Sobota. Srečanje se je odvijalo pod naslovom sodobno zdravljenje bolezni mrežnice v torek 19. maja 2015 ob 16. uri v organizaciji Očesnega oddelka splošne bolnišnice Murska Sobota. Otvoritveni program je izvedla glasbena šola Beltinci, pozdravni govor je izrekel dr. Bojan Korošec direktor splošne bolnišnice Murska Sobota predstavitev očesnega oddelka. O sodobnem zdravljenju bolezni mrežnice je predaval Satar Baghrizabehi dr.med.spec.oftamolog. Pomen zdravstvene nege je poudarila gospa Metka Lipić Baligač, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege. Značilnosti rumene pege je dodobra osvetlil doktor Mitja Šterman dr.med.spec.oftamolog. Magistrica zdravstvene nege gospa Nataša Veren je predavala na temo priprava in postoperativna zdravstvena nega pacienta po aplikaciji injekcije ant-VEGF. Kakšno vlogo ima pri pripravi pacienta na aplikacijo anti-VEGF s strani operacijske medicinske sestre je razložila gospa Melita Lapoša dipl.m.s.. Doktor Teodor Robič dr.med.spec.oftamolog pa je prisotne poučil s predavanjem okvare centralnega dela mrežnice in možnosti uporabe preostanka mrežnice. Srečanje in izobraževanje se je pozitivno izteklo s pogostitvijo. Prisotnih je bilo okrog 50 poslušalcev, poleg bolnikov tudi svojci sorodniki, kar znova kaže na pomembnost znanja o tem, kako vpliva sladkorna bolezen na oči in vid. Seveda je potrebno vso zahvalo še enkrat izreči prireditelju oddelka za očesne bolezni splošne bolnišnice Murska Sobota.

 

                                                                                                                                                 Jožica Gibičar