Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

19. turnir za pokal Pivke stezno kegljanje

Udejstvovanje slepih in slabovidnih oseb na steznem kegljanju omogoča uporabnikom aktivno preživljanje prostega časa. Dobri rezultati krepijo samozavest posameznika in drugih članov naše organizacije.