Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Pomoč pri nakupu vinjet za velike družine in invalide v letu 2015

Pomoč pri nakupu vinjet za velike družine in invalide tudi v letu 2015.

 

Na podlagi dogovora Ministrstva za infrastrukturo z družbo DARS d.d. in Rdečim križem Slovenije bodo velike družine in invalidi upravičeni do pomoči pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m) tudi v letu 2015. Sredstva za pomoč pri nakupu vinjete bo z donacijo Rdečemu križu Slovenije zagotovila družba DARS d.d.

Namen dodelitve pomoči v višini 110 EUR omenjenima kategorijama prebivalstva je v preprečitvi dodatne finančne obremenitve njihovih proračunov zaradi potrebe po nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B po ceni 220 EUR. S prejeto finančno pomočjo so velike družine in invalidi, ki za svoje osebne potrebe nujno potrebujejo vozilo, ki se uvršča v cestninski razred 2B, izenačeni z drugimi uporabniki, ki za svoje potrebe uporabljajo "klasična" osebna vozila, za katera znaša cena letne vinjete 110 EUR.

Pogoji in način uveljavljanja pomoči ostaja enak kot v letu 2014. Pomoč pri nakupu letnih vinjet 2B za leto 2015 v višini 110 EUR lahko uveljavijo vsi, ki so ob zadnji še veljavni registraciji vozila cestninskega razreda 2B uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine. Do enake pomoči so upravičena društva in invalidske organizacije, ki za prevoz invalidov uporabljajo vozila cestninskega razreda 2B.

Pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B je pogojena z upravičenostjo do oprostitve oziroma znižanega plačila letne dajatve za uporabo vozil, pri čemer pogoje za oprostitev oziroma znižano pačilo letne dajatve določa Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Tako so do oprostitve plačila letne dajatve v skladu z omenjenim zakonom upravičeni invalidi, ki so imetniki osebnega vozila:

  • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 1800 ccm pri ročnem menjalniku,
  • z bencinskim motorjem delovne prostornine do vključno 2000 ccm pri avtomatskem menjalniku,
  • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 1900 ccm pri ročnem menjalniku,
  • z dizelskim motorjem delovne prostornine do vključno 2200 ccm pri avtomatskem menjalniku ali
  • prirejenega za prevoz invalida ali invalidke na invalidskem vozičku (ne glede na prostornino motorja ali vrsto menjalnika).

Znižano plačilo letne dajatve lahko uveljavlja družina, ki ima štiri ali več otrok, le za eno vozilo, pri čemer za to vozilo ne veljajo omejitve glede delovne prostornine motorja kot to velja za vozila v lasti invalidov.    

Upravičenci lahko pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B uveljavljajo vse leto z namenom, da jo bodo lahko izkoristili tudi tisti lastniki vozil, ki doslej niso uveljavljali pravice do oprostitve letne dajatve za invalide oziroma pravice do znižanega plačila letne dajatve za velike družine in bodo to urejali ob registraciji vozila.

Prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila cestninskega razreda 2B v višini 110 EUR morajo upravičenci skupaj s kopijo računa o nakupu vinjete in kopijo prometnega dovoljenja poslati na Rdeči križ Slovenije, kjer bodo v

sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo preverili njeno upravičenost, in takoj po potrditvi, upravičencu nakazali sredstva.


Naslov za pošiljanje prošenj:

Rdeči križ Slovenije

Mirje 19

1000 Ljubljana

 

Vlogo za prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete 2015 dobite na društvu.