Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Vrtno kegljanje z upokojenci Društva upokojencev Beltinci

Prijeten popoldan je dokazal, da je športno rekreativna dejavnost pomemben dejavnik integracije oseb z okvaro vida v okolje. S pomočjo tovrstnih aktivnosti se zmanjšuje socialna izolacija, premaguje se stres ter vzdržuje in povečuje telesna samostojnost in povečuje motivacija za aktivno preživljanje prostega časa.