Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Udeležba na dnevu gibalno oviranih oseb v MO Murska Sobota

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je na dogodku predstavilo aktivnosti in storitve društva. Skupaj s predstavniki Mestne občine Murska Sobota ter predstavniki  iz drugih nevladnih organizacij smo se sprehodili po poti v centru mesta, kjer bo v letu 2015 postavljena taktilna pot za osebe z okvaro vida.

 

Dan je bil popestren s šahiranjem na prilagojeni šahovnici z županom Mestne občine Murska Sobota, g. Antonom Štihcem ter drugimi zainteresiranimi iz okolja, na način, da so bile videče osebe postavljene v položaj slepih oseb.

 

Za vse prisotne je bil sončni dan  pozitivno in izkusteveno doživljajsko naravnan.