Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Impresije "Tedna slepih"

Teden od 4.6.2012 do 10.6.2012 je posvečen slepim in slabovidnim osebam, ki se v svojem vsakdanjiku srečujejo s kopico težav.

V Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je vključeno nekaj čez 200 oseb z okvaro vida in nekatere izmed njih so se v okviru zgoraj imenovanega tedna v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije od 7.6.2012 do 10.6.2012 udeležile izvajanja posebnih socialnih programov prilagojenih slepim oziroma slabovidnim osebam.

23 udeležencev slepih in slabovidnih oseb, njihovi družinski člani in spremljevalci so se, večinoma dva po dva z roko v roki, v prečudovitem četrtkovem jutru zapeljali z avtobusom proti Gorenjski.

Dom ZDSSS Okroglo je prilagojen potrebam slepih in slabovidnih oseb s taktilnimi oznakami, vodilnimi črtami in s prilagojenimi napisi v Braillovi pisavi. Okolje v katerega je bilo umeščeno izvajanje aktivnosti je bilo izbrano kot najbolj primerno za aktivno strokovno usposabljanje in delavnice na katerih so uporabniki osvajali veščine o osnovah orientacije in mobilnosti, trenirali vaje za varnostno držo, vaje za hojo po navodilih, hojo naravnost in izvajanje različnih likov ter koordinacije. Trening ravnotežja in spretnosti je bil trd oreh tudi za družinske člane, spremljevalce - videče osebe, ki so poskušale doživeti, kako je če si popolnoma slep oziroma imaš minimalni ostanek vida. Nekateri uporabniki so se lepo znašli v novih situacijah in se odlično prilagodili, nekaterim pa je hoja s belo palico, kot tudi hoja s spremljevalcem predstavljala kar nekaj težav pri prilagajanju oz. navajanju, na nekaj novega.

Igra >skriti prijatelj<, katere cilj je bili spoznati drug drugega je seznanila prisotne z možnostmi konkretnega doprinosa posameznika k delu in odnosom v skupini. Prepoznavali smo se po glasu, po dotiku rok in bili vse dni prijazni drug do drugega, gradili smo odnose in sodelovanje v skupini.

Prilagojeni tehnični pripomočki omogočajo neodvisno življenje osebam z okvaro vida, zato je bilo usposabljanje za uporabo indikatorjev svetlobe, tekočine oziroma barve izrednega pomena za samostojnost posameznika. S pravilno uporabo indikatorjev si lahko oseba z okvaro samostojno, neodvisno sama natoči pijačo, sama zazna svetlobo v prostoru in se sama skladno uredi.

Vsi skupaj smo te dni zajemali moči, dobili oporo in pogum za delovanje v prihodnosti izhajajoč iz potreb uporabnikov. Seminarji in podobne oblike dela so za člane Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota izrednega pomena, saj zapolnjujejo vrzel, nastalo zaradi neizvajanja rehabilitacije odraslih slepih in slabovidnih oseb.

V teh štirih dneh skupnega druženja smo čutili močno povezanost, iskrenost do samega sebe in odprtost do soljudi. Prostor dogajanja smo polnili z veliko pozitivne energije, vpijali vsako izrečeno besedo in nasvet predavateljev. Tudi takrat, ko je bilo res težko, ko so se osvajala znanja gibanja s belo palico in so se udeleženci usposabljali za samostojno varno hojo.

Aktivna zainteresiranost uporabnikov pomeni za MDSS Murska Sobota potrditev, da je usposabljanje v domu oddiha ZDSSS na Okroglem bila tista vez, ki živi in ima neprecenljivo moč za delo v prihodnje. Ob vsem tem smo bogatili sebe, svoja življenja in bili pripravljeni sprejemati predloge za izboljšanje kvalitete življenja slepih in slabovidnih oseb.

Murska Sobota, - 10.6.2012