Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Evropski dan brez avtomobila

V Mestni obcini MS in obcini Beltinci smo se pridruzili Evropskemu dnevu brez avtomobila pod sloganom GREMO PES! Skupaj z videcimi smo premagovali gibalne ovire in jih seznanjali o tem, kako se slepe oziroma slabovidne osebe gibajo ob pomoci bele palice oziroma spremljevalca.