Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Zbor članov društva

V hotelu Diana je bil izveden zbor članov društva. Pregledano je bilo delo v letu 2018. Potrjeni je bil delovno finančni plan za leti 2019/2020. V samem uvodnem delu je nastopil in s tem popestril vzdušje pevski zbor društva. Dogodku so prisostvovali številni predstavniki različnih društev in organizacij iz širšega in ožjega lokalnega okolja.