Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Okrožnica 2019

 

OKROŽNICA 2019

Leto je naokoli in kot vsako leto, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj  informacij, ki so vezane na delovanje društva, članstvo in nekatere pravice slepih in slabovidnih oseb ter ugodnosti, ki jih običajno koristijo slepi in slabovidni.

 

Prosimo, da okrožnico, ki je namenjena Vam  shranite doma na vidno mesto. V njej boste tudi kasneje morda našli koristne informacije.

 

INFORMACIJE ZA KONTAKTIRANJE:

    

Naslov

Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota

 

Telefonski kontakti

02 5211042

041892211

ob delovnikih dosegljivi  od 7.30 ure do 14.30 ure

 

Fax:

082009522

 

E-mail:

mdssms@zveza-slepih.si

 

Internetna stran:

Facebook profil:

 

www.mdss-ms-drustvo.si

https://www.facebook.com/mdss.murskasobota.9?ref=bookmarks

 

 

Transakcijski račun pri NLB:

SI56 0234 0001 0412 848

 

ČLANARINA

Članarina društva   za leto 2019 znaša  12,00 EUR. Prosimo, da svojo obveznost do društva čim prej izpolnite

 

KNJIŽNICA in ČASOPISI

15.10.2014 je bilo slavnostno odprtje novih prostorov Knjižnice in knjižničnih gradiv primernih za slepe, slabovidne osebe in ljudi z motnjami branja. Prostori Knjižnice se nahajajo na Kotnikovi 32 v Ljubljani (bližina Avtobusne in Železniške postaje Ljubljana). KNJIŽNICA,  ponuja bogato leposlovno literaturo.

 

PRILOGA : Informativna dejavnost Zveze društev slepih slabovidnih Slovenije.


PRILAGOJENI ČASOPISI KOT TUDI FONOTEKA SO BREZPLAČNI!

 

NAROČILA ZA FONOTEKO IN ČASOPISE  BOMO SPREJEMALI NA DRUŠTVU SKOZI CELO LETO 2019.

 

TEHNIČNI PRIPOMOČKI, KI VAM PRIPADAJO PO SLOVENSKI ZAKONODAJI:

 

01. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vam pripadajo brezplačni tehnični pripomočki:

-predvajalnik zvočnih zapisov  pripada zavarovani osebi  na pet let, če gre za slepo ali slabovidno osebo s preostankom vida 20 odstotkov (v=0,2) ali manj;

-brajev pisalni stroj, ali brajeva vrstica (kot enkratna pravica, ob pogoju obvladovanja brajeve pisave),

-lupe za povečavo na 3 leta,

-bela palica (enkrat letno),

-ultrazvočna palica 3 leta,

-očala: 2 leti (pri otrocih do 15. leta starosti in pri odraslih z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več: 1 leto.

 

V službi društva, smo vam na razpolago za pomoč pri dodatnih pojasnilih, pri uveljavljanju in nabavi pripomočkov iz ZZZS.

 

Sicer pa imamo tudi na sedežu društva vrsto različnih pripomočkov, ki jih lahko proti plačilu (po nabavni ceni brez trgovske marže in drugih dajatev) nabavite, da vam vsaj delno ublažijo nastalo izgubo vida.

 

02. Vsi člani društva ste bili, 23.10.2014,  pisno obveščeni o vsebini Pravilnika o tehničnih pripomočkih ZIMI ter obveščeni o izdaji potrdil o usposobljenosti za uporabo tehničnega pripomočka (mobilni telefon ali tablični računalnik ali prenosni osebni računalnik) v skladu s Pravilnikom o tehničnih pripomočkih.  Potrdilo o usposobljenosti je potrebno  priložiti pri vlogi na območju vaše Upravne enote. Potrdila o usposobljenosti ravnanja s tehničnim pripomočkom bo izdajala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije na podlagi opravljenega preizkusa usposobljenosti za delo s takimi pripomočki. Preizkusi bodo v Ljubljani, v primeru vsaj 7 zainteresiranih iz MDSS Murska Sobota pa se bodo preizkusi opravljali na sedežu našega društva, zato vas vabimo, da se prijavite. POZOR! Ta Zakon o izenačevanju možnosti za invalide, ki je pričel veljati leta 2014 je zakon, po katerem vam država sofinancira različne tehnične pripomočke v višini 85%, 15% prispeva uporabnik sam, razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb.

 

Leta 2017 je bil spisek dopolnjen s pripomočki za slepe in slabovidne s spremembami:

 

Govorečemu indikatorju svetlobe so dodali tudi indikacijo barv, ki pripada na 5 let

vsem, ki imajo 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;

Pri pripomočkih  mobilni telefon,  tablični računalnik, prenosni ali namizni računalnik so dobo po kateri lahko upravičenec zaprosi za ponovno uveljavitev pravice po teh pripomočkih zmanjšali iz 5 na 4 leta. Kot lahko vidite iz opisa je sedaj možno dobiti tudi namizni in ne samo prenosni računalnik.

Dodan je tudi nov pripomoček Govoreči merilec krvnega tlaka, ki pripada na 5 let vsem, ki imajo 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

 

Za podrobnosti pokličite na MDSS Murska Sobota.

                                                   

DOHODNINA

Po Zakonu o dohodnini se prizna zmanjšanje letne davčne osnove invalidu s 100% telesno okvaro, če mu je bila tudi priznana pravica do tuje nege in pomoči. Določeno zmanjšanje letne davčne osnove se prizna tudi staršem za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (npr. slepi otroci).

 

PARKIRNE KARTE

Skladno s Pravilnikom o parkirni karti upravne enote izdajajo  parkirne karte za invalide. Uredite si parkirne karte, da ne boste imeli težav s parkiranjem na mestih za invalide. Za dodatne informacije pokličite na društvo.

 

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Za invalide še vedno velja oprostitev plačila turistične takse. Oprostitev se uveljavlja na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije ali na podlagi predložitve fotokopije ustrezne odločbe o invalidnosti oz. telesni okvari.

 

POŠTNE STORITVE

Poštne pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, razen poštnine za storitev prednostno. Prednostno je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu.

Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za slepe poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila poštnine.

Poštna pošiljka za slepe in slabovidne je tista odprta pošiljka, ki vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe. Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma. Izjemoma je lahko najmanjša velikost pošiljke 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je 7 kg (velikost kot škatla za čevlje).

Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in slabovidne«.

 

LETOVANJE

V kolikor želite koristiti Program ohranjevanja zdravja v domovih oddiha ZDSSS v IZOLI, na OKROGLEM, v apartmajih v PIRANU, SIMONOVEM ZALIVU, v ČERVARJU in v enoti  DOLENJSKE TOPLICE se lahko prijavite v pisarni MDSS Murska Sobota, najpozneje do 10. marca 2019, za letovanje v glavni sezoni meseca julija in avgusta. Vse ostalo v zvezi s tem programom bo urejala strokovna služba Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

 

POMOČ PRI SPREMLJANJU

Člani, ki potrebujejo občasno spremstvo iz programa Mreža spremljevalcev pri ZDSSS se lahko obrnete na klicni center-brezplačna telefonska številka telefona  080 1966 pri ZVEZI DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE, vsak delovni dan med 9.00 in 12:00 uro.

 

ČLANSKE IZKAZNICE

Nekateri med vami, še nimate članskih izkaznic oziroma jih niste prevzeli. Prosimo, oglasite se na društvu, da zadevo uredimo.

 

UGODNOSTI VOŽENJ NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenje  se je  uspela dogovoriti za brezplačen prevoz spremljevalcev slepih in slabovidnih oseb na Slovenskih železnicah. Od 20.7.2011 dalje  Slovenske železnice za potovanje v notranjem prometu slepi in slabovidni osebi nudijo popust za spremljevalca v višini 100%. Spremljevalec je lahko tudi pes vodnik.

Število voženj ni omejeno.

Popust za spremljevalca se prizna samo kadar spremljevalec potuje s slepo ali slabovidno osebo.

V primeru, da revizijsko osebje na vlaku, ki opravlja kontrolo voznih kart ugotovi, da potnik z brezplačno vozovnico za spremljevalca slepe ali slabovidne osebe potuje sam, mu take vozovnice ne priznajo in ga obravnavajo kot potnika brez vozovnice.

Upamo, da do zlorab ne bo prihajalo, saj bi le-te utegnile pripeljati do izgube te ugodnosti.

Slepe in slabovidne osebe to ugodnost uveljavljajo le s predložitvijo članske izkaznice ZDSSS.

Slepa ali slabovidna oseba potuje z vozovnico po redni ceni, koristi pa lahko tudi komercialne popuste po določilih Potniške tarife  ST 700 kot npr.:

-               za skupinska potovanja ( od 30 – 50%)

-               za družinska potovanja (40%)

-               za upokojence in osebe starejše od 60 let (30-50%)

-               za otroke ( 30 – 50%).

 

Prizadevamo si doseči ugodnosti tudi pri avtobusnih prevoznikih, vendar za enkrat še ni konkretnih rezultatov.

 

 

NABAVA OSEBNEGA VOZILA - NOVOST

 

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDAJMV), je zamenjal obstoječi Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. Zakon o dajatvah na motorna vozila v svojem 9. členu ureja dajatve za vozila za prevoz invalidov, ki jo je do sedaj v 7. členu (oprostitve plačila letne dajatve za prevoz invalidov) urejal Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu.

 

Oprostitev plačila letne dajatve (pogovorno oprostitev plačila cestne takse) se lahko uveljavi za

 

-       osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 KW

-       osebna vozila prirejena za prevoz na invalidskem vozičku (ne glede na moč motorja) pod pogojem, da se vozilo uporablja za prevoz osebe, ki ima pridobljen vsaj en v spodnji tabeli naveden status (v našem primeru Osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih):

 

 

 

Status

Dokazilo s katerim se status izkaže

Osebe pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost

Osebe s priznano telesno okvaro oziroma popolno izgubo vida na obeh očesih

  • Odločba izdana na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

Vojni invalidi:

  • Odločba izdana na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije

Osebe, pri katerih je zaradi izgube okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara, ali 60 % vojna invalidnost

Osebe ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih

Osebe z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb

Za polnoletne osebe:

  • Odločba o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb

 

Za mladoletne osebe:

  • Odločba pristojnega Centra za socialno delo izdana na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ali
  • Odločba o usmeritvi ki jo izda območna enota Zavoda R Slovenije za šolstvo, izdane na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje otrok  s posebnimi potrebami, iz katere je razvidno, da gre za invalida z zmerno, težjo ali težko duševno ali najtežjo telesno prizadetostjo.

Otroci ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18 leta starosti oziroma do 26 leta starosti, če se šolajo.

  • Odločba Centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke

 

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo registrirano na ime te osebe ali na njenega starša, zakonca ali zunaj zakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali imajo podaljšano roditeljsko pravico, oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavlja njen zakoniti zastopnik.

 

Za mladoletne osebe oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njenega starša, uveljavljajo njeni starši, pri katerih ima ta oseba stalno prebivališče. Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi, s katero imata skupno stalno prebivališče, ta uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve.

 

Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila letne dajatve se vloži bodi si pri Upravni enoti, bodisi pri nosilcu javnega pooblastila za registracijo vozil, ki jo nemudoma pošlje Upravni enoti. Vlogo se priloži ustrezno dokazilo s katerim se upravičenost izkaže (glej tabelo zgoraj).

 

O oprostitvi plačila letne dajatve odločajo Upravne enote z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na Ministrstvo pristojno za promet. Če je bila letna dajatev plačana pred dokončnostjo odločbe, ima zavezanec pravico do vračila sorazmernega deleža plačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev.

 

 

 

 

 

 

Zakaj je zakon o dajatvah za motorna vozila ugodnejši v primerjavi z prejšnjo ureditvijo?

 

V novi zakon je umeščena višja enotna omejitev moči vozila - 150 KW, ki je nadomestila dosedanjo vezano na prostornino motorja, poleg tega pa so brez omejitve moči oproščena dajatve tudi vsa osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku. Po starem zakonu, je oprostitev letne dajatve lahko uveljavljal polnoletni upravičenec le za eno vozilo, registrirano na svoje ime, medtem ko se lahko po novi ureditvi oprostitev plačila uveljavlja za eno vozilo, ki pa ni nujno registrirano na upravičenca, temveč je lahko registrirano tudi na njegovega starša, zakonca ali zunaj zakonskega partnerja, s katerim upravičenec živi na istem naslovu.

 

 

EU KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE

 

Tudi v Sloveniji smo uvedli evropsko kartico ugodnosti za invalide. S to kartico ugodnosti lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo ponudniki v posameznih državah. Za zdaj so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije.

 

S kartico ugodnosti bodo invalidi lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno, ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/.

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide je od julija 2017 na voljo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

 

DODATEK ZA NEGO OTROKA IN DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Slepi otroci oz. njihovi roditelji so po sklepu sodišča upravičeni do hkratnega prejemanja obeh dodatkov in sicer do dodatka za nego otroka in do dodatka za pomoč in postrežbo.  Prejemanje obeh dodatkov se ne izključuje. Zahtevek za dodatek za nego otroka upravičenci vložijo na Centru za socialno delo, vlogo za dodatek za pomoč in postrežbo pa na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Spoštovani, kot ste že verjetno seznanjeni, je bil februarja 2017 sprejet Zakon o osebni asistenci, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2019.

V nadaljevanju pa je nekaj osnovnih določil zakona.

Definicija osebne asistence

Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih (storitve osebne asistence so  opredeljene v 7. členu), ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje.

Za storitve osebne asistence se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Upravičenci

Upravičenec oziroma upravičenka do osebne asistence po tem zakonu je oseba s telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo lahko ovire omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala na vseh področjih življenja in imela enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo;

je stara od 18 do 65 let, in potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko;

je državljan Republike Slovenije ter živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe.

V kolikor bo oseba pravico do osebne asistence uveljavila pred dopolnjenim 65. letom starosti, bo po ponovni ocenitvi potreb, upravičena do osebne asistence tudi po 65. letu.

Pravica do osebne asistence ne bo odvisna od posameznikovega dohodka in premoženja.

Gluhemu, slepemu ali gluhoslepemu uporabniku se lahko odobri osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec, če potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, tudi če ne izpolnjuje pogoja najvišje starostne meje (se pravi je lahko starejši od 65 let). Uporabnik lahko namesto osebne asistence izbere denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (to ne velja za tiste, ki dodatek za pomoč in postrežbo že prejemajo).

Uporabniku osebne asistence, ki je hkrati upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo (ga je že prejemal pred uveljavitvijo tega zakona) se bo ta denarni prejemek zmanjšal za polovico;

Storitve osebne asistence

Kot že rečeno, so storitve osebne asistence opredeljene v 7. členu zakona, zajemajo pa storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč na delovnem mestu ter v izobraževalnem procesu – podrobnejšo opredelitev storitev pa bo v podzakonskem aktu določil minister, pristojen za invalidsko varstvo;

 

 

 

 

Osebna asistenca in druge storitve

Pravica do osebne asistence se izključuje s celodnevnim institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom in dolgotrajno bolnišnično obravnavo, ki jih urejajo predpisi s področja socialnega in zdravstvenega varstva.

Ne izključuje pa se s storitvijo pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. V tem primeru se število odobrenih ur osebne asistence zmanjša za število odobrenih ur iz naslova pomoči na domu po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Prav tako se ne izključuje s pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma pravice do drugih podpor pri zaposlovanju in socialnem vključevanju, ki so financirane iz javnih virov in so urejene v

Drugo:

Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe centra za socialno delo, le ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije centra za socialno delo;

Uporabnik bo lahko na trgu prosto izbiral izvajalca osebne asistence (iz posebnega registra, ki bo vzpostavljen) s katerim bosta skupaj pripravila izvedbeni načrt ter izbrala konkretnega osebnega asistenta. Storitve osebne asistence bodo lahko kot nepridobitno dejavnost izvajale dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije, zavodi ter samostojni podjetniki posamezniki, ki bodo vpisani v register izvajalcev osebne asistence.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o osebni asistenci

Do 20.12.2017 je bil v javni razpravi predlog sprememb zakona, na katerega se je odzvala tudi  Zveza.

Posebej je bila  izpostavljena nesorazmernost bremena med posameznimi uporabniki. Po dosedanjem predlogu bi namreč vsi uporabniki, ki so upravičeni do osebne asistence in prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo oziroma druge denarne prejemke zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, sofinancirali storitve osebne asistence v enakem obsegu (torej polovica DPP-ja). Predlagano je bilo, da se uvede sorazmerni delež oziroma, da uporabniki, ki koristijo 30 ur osebne asistence na mesec, sofinancirajo storitve v višini osmine tega prejemka.

Prav tako pa smo ponovno opozorili na vse tiste uporabnike, ki bi osebno asistenco potrebovali, pa do nje ne bodo upravičeni, ker ne bodo dosegli vstopnih kriterijev. Zaradi tega bo potrebno tudi v prihodnje takšnim skupinam posvetiti posebno pozornost in še naprej zagotoviti financiranje nekaterih ključnih posebnih socialnih programov, kamor se bodo lahko vključevali vsi tisti, ki bodo žal izpadli iz področja, ki jih ureja ta zakon.

 

Če želite več informacij o pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje pokličite v pisarno društva.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI DRUŠTVA:

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  Murska Sobota bo v letu 2019 izvajalo šest prilagojenih  posebnih socialnih programov s podsklopi, ki so namenjeni vam in vašim svojcem, spremljevalcem in prostovoljcem.

 

V okviru programa Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida nudimo informiranje in osebno svetovanje glede na vašo individualno situacijo. V društvu vam bomo prisluhnili vašim potrebam, ki jih ne morete ali jih težko zadovoljujete zaradi izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi utegnile greniti življenje. Tajnica društva Marjeta vam bo pomagala pri izpolnjevanju dokumentacije za uveljavljanje vaših pravic.

 

V okviru izvajanja naših posebnih socialnih in drugih programov, ki jih izvajamo za slepe in slabovidne osebe, vas še posebej opozorimo in vabimo, da se prijavite za udeležbo na tečaje opismenjevanja v brajevi pisavi, računalništva, mobilnosti in orientacije, tečaja Pozdrav soncu in morju, usposabljanja za uporabo informacijske tehnologije  (GSM aparati na dotik, …). Pridružite se  komorni pevski skupini društva ter drugim strokovnim  delavnicam, usposabljanjem za ročna dela, samourejanju in gospodinjstvo, športno rekreativno in šahovsko dejavnost. Glede aktivnosti nudenja pomoči uporabnikom (spremstvo, prevozi v trgovino, zdravniku…) bomo imeli končne informacije v začetku leta 2019.

Predloge  tem oziroma vsebin za delavnice, usposabljanja lahko podate tudi vi.

 

Vabljeni ste, da se pridružite že sedemnajsto   leto aktivno delujoči skupini za samopomoč »Modri«, kjer je že marsikdo pridobil nova znanja, izkušnje in samozavest. Skupina se srečuje vsak prvi četrtek v mesecu ob 9.00 uri oz. po dogovoru. Prvo srečanje skupine za samopomoč bo v četrtek – 10.1.2019 na sedežu društva ob 9.00 uri.

 

Športno rekreativna in šahovska dejavnost vam je namenjena predvsem zato, da bi kljub težavam z vidom čim dlje ohranjali telesno kondicijo in zdravje.

Vsi zainteresirani se  pridružite rekreativni skupini, ki se druži  ob sredah ob 9.00 uri na sedežu društva ob  družabnih in rekreativnih igrah. Program športno šahovske in rekreativne dejavnosti ima širok izbor aktivnosti v katere se lahko aktivno vključite.

 

Podpora in usposabljanje  slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov nudi svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi tehničnih pripomočkov kot so: ure, lupe, telefoni, predvajalniki zvočnega zapisa, strojna in programska oprema za uporabo računalnika in podobno.

MDSS Murska Sobota bo v imenovanem programu tehničnih pripomočkov nudilo pomoč pri nakupu ter na podlagi pisne prošnje člana društva finančno pomoč pri  sofinanciranju prilagojenih tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe.

 

Na spletni strani slepslaboviden.si (spletna trgovina Robert Merič) najdete pripomočke za slepe in slabovidne osebe. Ponujajo bele palice, kuhinjske pripomočke, računalniške storitve, ure, …..Kontaktna številka 051 30 33 36.

 

Avtomobil društva  je dragocena pridobitev, ki omogoča prevoze za vključevanje v posebne socialne programe društva. V ta namen je Izvršni odbor na svoji 5. seji, 14.2.2014 sprejel Pravilnik o uporabi ter upravljanju avtomobila MDSS Murska Sobota,  Komisija za akte pa je, 28.2.2014  sprejela sklepe:

 

01. Avtomobil MDSS Murska Sobota se uporablja za delovanje MDSS Murska Sobota in izvajanje posebnih socialnih programov.

 

02. Program osebna pomoč članom (asistenca):

      MDSS Murska Sobota nudi storitvi:

- prevoz do uporabnika

- in prevoz uporabnika na njegovo potrebo in v skladu s Pravilnikom o izvajanju osebne asistence.

 

Prispevek uporabnika za obe zgoraj našteti storitvi je po kilometru 0,25 €.

 

Izvršni odbor lahko določi tudi prispevek uporabnika na uro dela osebnega asistenta s tem, da so oproščeni uporabniki:

-prejemniki denarne socialne pomoči, -prejemniki pokojnine z varstvenim dodatkom, -osebe z dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju.

 

MDSS Murska Sobota ne krije stroške prevoza osebnega asistenta in ostalih povezanih finančnih stroškov, ki nastanejo pri  izvajanju osebne asistence ( daljši prevozi, bivanje, hrana). 

 

Uporabniki programa za določeno pomoč (spremstvo, pisanje, pomoč pri branju,  urejanje zadev po uradih, pomoč pri nakupih) vsaj dva dni prej morajo sporočijo tajnici društva potrebo po asistenci.

 

03. Program športno rekreativne in šahovske dejavnosti:

- Treningi (stezno kegljanje, showdown, vrtno kegljanje). Strošek uporabnika je odvisen od števila prevoženih kilometrov (a=0,15 €) in od števila oseb v avtomobilu. Zbirno mesto za odhod na treninge steznega kegljanja v Radence je v Murski Soboti.

- Odhod na tekmovanja – prvenstva je zbirno mesto Murska Sobota, na poti domov se tekmovalce razvozi po domovih. Udeležencem  tekmovanj/prvenstev se za prihode do zbirnega mesta ne obračunava nobenih stroškov.

 

04. Vsi ostali posebni socialni programi (delavnice, usposabljanja, ….), razen osebne asistence in programa športno šahovske rekreativne dejavnosti:

 

Prevoze z društvenim avtomobilom lahko koristite tudi za udeležbo na delavnice, predavanja, s tem, da podate pisno prošnjo.

Strošek uporabnika za prevoz je odvisen od števila prevoženih kilometrov (a=0,15 €) in od števila oseb v avtomobilu.

 

05.Potrebo po prevozu iz delovanja, izvajanja posebnih socialnih programih je potrebno javiti na MDSS Murska Sobota vsaj dva dni pred aktivnostjo.

 

V letu 2019 načrtujemo:

 

Zbor članov  v hotelu Diana Murska Sobota, marec 2019.

 

Udeležba na 10. zahvalnem  dnevu slepih in slabovidnih oseb. Kraj in datum znana naknadno.

 

V domu oddiha ZDSSS Izola  bomo  od 17.6.2019 do 20.6.2019  izvajali posebne socialne programe v katere bodo vključeni strokovnjaki iz različnih področij s poudarkom na ročnih delih, samourejanju in gospodinjstvu, orientaciji in mobilnosti.

 

Društvo organizira enodnevni oziroma dvodnevni   izlet na morje meseca julija  2019.

 

Tradicionalno Miklavževanje v hotelu Diana Murska Sobota, december 2019.

 

O posameznih aktivnostih, ki so predvidene po programu dela MDSS Murska Sobota za leto 2019, vas bomo obveščali sproti pisno preko PTT. Če želite, da vas obveščamo preko e – pošte, nam sporočite vaš elektronski naslov.

 

Več informacij o vključitvi v programe in prejemanju storitev dobite v pisarni društva.

 

Poslanica prinaša koristne informacije za člane in svojce. Želimo vas spodbuditi, da se pogumno obrnete na društvo v zvezi z vašimi potrebami, interesi in predlogi.

 

Zato pa vse lepo in dobro želimo v letu 2019 in bodite naši spremljevalci.

 

Marjeta Grabar, l.r.                                                                 Vojmir Prosen, l.r.

  tajnica MDSS                                                                       predsednik MDSS