Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Osebna asistenca

Osebna asistenca je prvi, najbolj pomemben »pripomoček« neodvisnega življenja, ki omogoča prizadeti osebi neodvisnost in vključenost v socialno življenje po »njeni meri«. Država ne zagotavlja pogojev za neodvisno življenje in s tem slepi in slabovidni nimajo enakih možnosti za vključevanje v družbo ter za življenje in delo v primerjavi z videčimi. S programom se lahko vsaj delno izboljša socialna varnost najbolj pomoči potrebnim uporabnikom. Program pokriva uporabnike s področja cele Slovenije in je posebej prilagojen potrebam slepih in slabovidnih različnih starostnih skupin.
S programom se zagotavlja in uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih oseb, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne, omogočanje bolj aktivnega sodelovanja in pomoč k bolj neodvisnemu življenju,   sodelovanje pri preprečevanju, odpravljanju fizičnih in socialnih ovir,   preprečevanje, blaženje socialnih posledic izgube vida, razvoj socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja,  spodbujanje aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj slepih in slabovidnih,      sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju varstva slepih in slabovidnih.

Vsebina in aktivnosti:

Ugotavljanje potreb po osebni asistenci, ugotavljanje upravičenosti na osnovi sprejetih kriterijev,      pridobivanje asistenta in njegovo usposabljanje,  izdelava individualnega programa z določitvijo obsega in vrste pomoči glede na invalidnost ter druge okoliščine, informiranje o pravicah, pripomočkih in možnostih življenja z okvaro,   pomoč pri reševanju osebnih stisk,    spodbujanje za aktivno življenje prizadete osebe in njene družine in za sožitje, vzdrževanja bivalnih prostorov, spremstva, prevozi in druga opravila,  organiziranje prehrane, varstva in spremstva,  koordiniranje nalog in zagotavljanje usposabljanja.