Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Z gibanjem v pomlad

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je v sodelovanju s športnimi društvi organiziral športno- rekreacijsko prireditev Z gibanjem v pomlad. Namen je bil spodbuditi h gibanju s predstavitvijo možnosti športa in rekreacije v Mestni občini Murska Sobota.

Naše društvo je vodilo panogo vrtnega kegljanja.