Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Šport, šah in rekreacija slepih in slabovidnih oseb

Program omogoča slepim in slabovidnim osebam organizirano preživljanje prostega časa ob vključevanju v različne športno- rekreativne aktivnosti. Dobri športni rezultati krepijo samozavest posameznika in drugih članov organizacije. Program se izvaja na področju cele Slovenije že vrsto let in je edini tovrstni program, ki se izvaja za slepe in slabovidne.

Preko programa se uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih oseb, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne, omogočanje bolj aktivnega sodelovanja in pomoč k bolj neodvisnemu življenju, sodelovanje pri preprečevanju, odpravljanju socialnih ovir, pomoč pri uveljavljanju potreb slepih in slabovidnih na področju izobraževanja, socialne varnosti, kulture,preprečevanje, blaženje socialnih in psihičnih posledic izgube vida, razvoj socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja.

Vsebina in aktivnosti:

Razvijanje najrazličnejših oblik množične rekreacije,   treningi pod strokovnim vodstvom, udeležba na različnih tekmovanji,  organizacija in izvedba športno rekreativnih tekmovanj na nivoju regije, izvedba prvenstev slepih in slabovidnih Slovenije,  razvijanje novih športnih in rekreativnih panog za slepe in slabovidne.