Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Izobraževanje, opismenjevanje in izvedba kulturnih aktivnosti slepih in slabovidnih oseb

Država ne zagotavlja vseh pogojev za neodvisno življenje in s tem slepi in slabovidni nimajo enakih možnosti za vključevanje v družbo ter za življenje in delo v primerjavi z ostalimi. Z izvajanjem programa se zadovoljuje potrebe ciljnih uporabnikov iz celotne Slovenije. Za pokritost ciljne skupine ni programov drugih invalidskih ali humanitarnih organizacij. Program se izvaja že vrsto let in je edini tovrstni program v državi, ki se izvaja za slepe in slabovidne.

S programom se uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih oseb, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne, pomoč za bolj neodvisno življenje, sodelovanje pri preprečevanju, odpravljanju fizičnih in socialnih ovir,   pomoč pri uveljavljanju potreb slepih in slabovidnih na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, kulture,     preprečevanje, blaženje socialnih in psihičnih posledic izgube vida,razvoj socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja.

Vsebina in aktivnosti:

Računalniško opismenjevanje slepih in slabovidnih oseb – začetni tečaj, opismenjevanje odraslih slepih v brajici, usposabljanje svojcev in drugih oseb iz okolja za življenje in delo s slepo in slabovidno osebo, organiziranje in izvedba tečajev,   organiziranje skupine za dopolnilno pomoč pri šolanju slepih in slabovidnih oseb,   organiziranje in izvedba kulturnih aktivnosti,   spodbujanje slepih in slabovidnih za vključevanje v tovrstne aktivnosti,    organiziranje ogledov različnih kulturnih prireditev,  omogočanje pogojev za delovanje različnih kulturnih skupin (pevski zbor, ansambel, dramska skupina...),  organizacija prireditev in omogočanje sodelovanja na različnih prireditvah izven Medobčinskega društva slepih in slabovidnih.