Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Izvajanje posebnih socialih programov v Izoli

Štiri dnevnega izvajanja posebnih socialnih programov v domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v Izoli se je, v okviru tedna slepih, udeležilo 27 uporabnikov vključno s predsednikom ter tajnico društva. Uporabniki  so si prvi dan v Celju ogledali otroški muzej Hermanov brlog igrač (prilagojen muzej za slepe in slabovidne). V Izoli so bile delavnice Dotik, vid, sluh, orientacija. Predstavljeni so bili izdelki študentov Pedagoške fakultete Koper. 9.6.2017 je bil opravljen obisk Arheološkega parka Simonov zaliv. V soboto, 10.6.2017 je bila prisotnim predstavljena tipanka in pripomočki Mišek Nino. Popoldan je sledila delavnica Eksplozija okusov – kuhanje. Zadnji dan so uporabniki  obiskali sakralni objekt v Izoli. Izveden je bil tečaj Pozdrav soncu in morju. Uporabniki so izpolnili anketne liste, ki jih bomo na društvu analizirali ter prejeli zahvale za aktivno udejstvovanje na delavnicah, usposabljanjih. Ne gre pa zanemariti dejstva, da so bili uporabniki srečni, zadovoljni in preko medsebojnega druženja izmenjali marsikatero izkušnjo. Pri izvajanju programov sodelovali strokovni sodelavci: tiflopedagoginja,  fizioterapevta, strokovni in laični prostovoljci.