Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Polletno zaključno srečanje skupine za samopomoč Modri

V okviru izvajanja posebnih socialnih programov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota deluje tudi skupina za samopomoč MODRI. Skupina deluje pod mentorstvom socialne delavke od leta 2012, srečanja se odvijajo na sedežu društva- Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota.

Radi pa se odpravimo tudi na razne izlete,oglede in druženja s sorodnimi skupinami izven regije. Skupina je odprta in se aktivno vključuje v vse segmente okolja,ter tako pomaga našim članom,da kljub okvari vida ohranjajo svojo samostojnost in povezanost z okoljem. Naši člani prihajajo iz različnih občin Pomurja,ter se tudi na ta način povezujemo. Vodja skupine,socialna delavka se v okviru izvajanja programa udeležuje vsakoletnih izobraževalnih programov v organizaciji Zveze slepih in slabovidnih Slovenije.

Naše junijsko srečanje in zadnje v prvem polletju leta 2017 smo si zamislili nekoliko drugače.In sicer smo se po predhodni najavi odpravili v RIS-Dvorec Rakičan, saj smo si ga želeli pobliže spoznati in se seznaniti z njegovo raznoliko dejavnostjo.

Tako smo se prvega junija dopoldne zbrali pred sedežem društva in se z društvenim avtom odpeljali v Rakičan. V samem dvorcu nas je sprejela ga. Renata Števanec, ki nam je predstavila sam dvorec, njegovo zgodovino skozi stoletja,ter današnje poslanstvo in vsebine tega lepega in kulturnozgodovinsko bogatega objekta v Rakičanu. Sam dvorec ima s svojo dejavnostjo in poslanstvom pomen za celotno pomursko regijo in širše.

Ogledali smo si poštno kočijo iz osemnajstega stoletja ki je s konjsko vprego prevažala pošto tudi po naših krajih. Ogledali smo so tudi zanimive stropne poslikave in slikarsko razstavo z naslovom Drevesa, akademskega slikarja Igorja Banfija.

Konjeniški klub,njegovo delovanje ter posamezne pasme konj pa nam je predstavila vaditeljica ga. Aleša Bagari. Ob tem smo opravili še dobrodelno noto, saj je naša članica iz Murske Sobote ga.Marija ponudila v dar seno za konje.

Ob koncu smo posedeli v prijetnem ambientu kavarnice, strnili vtise in se okrepčali.

Človek je edino bitje,ki je tudi v odraslem obdobju zmožen samovzgoje, zato se z razvijanjem in negovanjem asertivnega vedenja soočamo vse življenje.

 

Skupina MODRI je usmerjena v sodelovanje, ki prinaša vsestransko korist za udeležence. Tako bomo tudi nadaljevali saj nam naša srečanja prinašajo samoptrditev, zadovoljstvo in širijo obzorja,kar je tudi namen naše skupina.

 

Za MDSS Murska Sobota

Zapisala mentorica skupine

Marta Volmut