Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Upešno izveden koncert, 21.5.2017

Koncert komornega pevskega zbora Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota in Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru je uspel.

 

Dogodku, ki ga je  vodila prof. Valerija Šömen, s čustvenim besedilom  povezovala članica našega društva Majda Slavinec je prisluhnilo do 150 oseb iz okolja.

Majda Slavinec je v povezovalnem tekstu navedla: "Člani Društva paraplegikov in Društva slepih in slabovidnih se vedno znova 24 ur na dan spopadamo s takšnimi, da tako rečem, zdravim ljudem večinoma nedojemljivimi izzivi in situacijami. Obe društvi nam pri tem pomagata s številnimi socialnimi programi, z usposabljanji in s pripomočki za lažje življenje z našo okvaro. V nepogrešljivo pomoč sta nam pri tem aktivnem vključevanju v družbo in življenjsko okolje ter pri razvijanju in zadovoljevanju višjih socialnih potreb, .."

Prisotni v cerkvi so za obe društvi donirali prostovoljne prispevki za nabavo tehničnih pripomočkov članov obeh društev. Hvala.