Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Podpora in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov

S programom želimo zapolniti manjkajoče v mreži javnih služb. Z izvajanjem programa se zadovoljuje potrebe ciljnih uporabnikov iz celotne Slovenije. Za pokritost ciljne skupine ni programov drugih invalidskih ali humanitarnih organizacij.

Namen programa je pomoč slepim in slabovidnim osebam pri pridobivanju ustreznih in sodobnih tehničnih pripomočkov za bolj neodvisno življenje in delo, ter informiranje, seznanjanje z novostmi in pomoč pri postopkih pridobivanja.

S programom se uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih oseb, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne, omogočanje bolj aktivnega sodelovanja in pomoč k bolj neodvisnemu življenju,  sodelovanje pri preprečevanju, odpravljanju fizičnih in socialnih ovir,  pomoč pri uveljavljanju potreb slepih in slabovidnih na področju medicinske in socialne rehabilitacije, usposabljanja, bivanja,  preprečevanje, blaženje socialnih posledic izgube vida,  razvoj socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja,  spodbujanje aktivnosti pristojnih organov in organizacij za čim uspešnejše reševanje vprašanj slepih in slabovidnih,     sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju varstva slepih in slabovidnih.

Vsebina in aktivnosti:

Svetovanje in usposabljanje slepih in slabovidnih oseb za uporabo tehničnih pripomočkov (splošno informiranje o tehničnih pripomočkih in njihova predstavitev, svetovanje, zbiranje potreb in naročil za posamezne pripomočke, usposabljanje za uporabo prilagojenih tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe),  pomoč pri nakupu prilagojenih tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe,  usposabljanje in omogočanje uporabe sodobne informacijske tehnologije.