Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Usposabljanje za aktivno življenje slepih in slabovidnih oseb

Program se za neodvisno življenje slepih in slabovidnih oseb izvaja za področje celotne Slovenije kot dopolnitev in nadgradnjo javnih služb in ga ne izvaja nobena druga organizacija in je eden osnovnih programov, s katerimi se omogoča slepi oziroma slabovidni osebi spoznavanje realnih zmožnosti za visoko kakovost življenja. Vsebina programa je bistvenega pomena za socialni položaj slepih oziroma slabovidnih oseb.

S programom se uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne,  omogočanje bolj aktivnega sodelovanja in pomoč k bolj neodvisnemu življenju, sodelovanje pri preprečevanju, odpravljanju fizičnih in socialnih ovir,   pomoč pri uveljavljanju potreb slepih in slabovidnih na področju socialne rehabilitacije, usposabljanja, bivanja   preprečevanje, blaženje socialnih posledic izgube vida, usposabljanje slepih in slabovidnih za samopomoč, svojce, prostovoljce za življenje in delo s slepimi in slabovidnimi,   razvijanje socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja,  zagotavljanje zagovorništva, ustvarjanje možnosti za razvijanje samopomoči.

 Vsebina in aktivnosti:

 Organiziranje tečajev mobilnosti in orientacije; pomoč kasneje oslepelim slepim in slabovidnim osebam (usposabljanje oseb za socialno funkcioniranje in za aktiven odnos do nove življenjske situacije, kakor tudi na novo vlogo družine kot dejavnika v življenju prizadete osebe);  pomoč starim osebam z okvaro vida (zadovoljevanje specifičnih potreb populacije starih slepih in slabovidnih oseb in njihovih bližnjih);  pomoč družini s slepim ali slabovidnim članom z dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju,  usposabljanje slepih in slabovidnih za gospodinjstvo, samourejanje in ročna dela. Organiziranje skupin za sosedsko pomoč, organiziranje skupin za psiho-socialno svetovanje pri razreševanju konfliktnih situacij,   organiziranje skupine za samopomoč pri preprečevanju socialne izključenosti.