Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Okrožnica 2017

Leto je naokoli in kot vsako leto, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj  informacij, ki so vezane na delovanje društva, članstvo in nekatere pravice slepih in slabovidnih oseb ter ugodnosti, ki jih običajno koristijo slepi in slabovidni. Prosimo, da okrožnico, ki je namenjena Vam  shranite doma na vidno mesto. V njej boste tudi kasneje morda našli koristne informacije.

 

INFORMACIJE ZA KONTAKTIRANJE:

 

    

Naslov

Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota

 

Telefonski kontakti

02 5211042

041892211

delovni čas od 7.00 ure do 15.00 ure

 

Fax:

082009522

 

E-mail:

mdssms@zveza-slepih.si

 

Internetna stran:

www.mdss-ms-drustvo.si

 

 

Transakcijski račun pri NLB:

SI56 0234 0001 0412 848

 

ČLANARINA

Članarina Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota   za leto 2017 znaša  10,00 EUR. Prosimo, da svojo obveznost do društva čim prej izpolnite

 

KNJIŽNICA in ČASOPISI

15.10.2014 je bilo slavnostno odprtje novih prostorov Knjižnice in knjižničnih gradiv primernih za slepe, slabovidne osebe in ljudi z motnjami branja. Prostori Knjižnice se nahajajo na Kotnikovi 32 v Ljubljani (bližina Avtobusne in Železniške postaje Ljubljana). KNJIŽNICA,  ponuja bogato leposlovno literaturo.

PRILOGA 1: Informativna dejavnost Zveze društev slepih slabovidnih Slovenije

TAKO ČASOPISI KOT TUDI FONOTEKA SO BREZPLAČNI!

 NAROČILA ZA FONOTEKO IN ČASOPISE  BOMO SPREJEMALI SKOZI CELO LETO 2017.

TEHNIČNI PRIPOMOČKI, KI VAM PRIPADAJO PO SLOVENSKI ZAKONODAJI:

01. S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije vam pripadajo brezplačni tehnični pripomočki:

-Predvajalnik zvočnih zapisov  pripada zavarovani osebi  na pet let, če gre za slepo ali slabovidno osebo s preostankom vida 20 odstotkov (v=0,2) ali manj;

-brajev pisalni stroj, ali brajeva vrstica (kot enkratna pravica, ob pogoju obvladovanja Braillove pisave),

-lupe za povečavo na 3 leta,

-bela palica (ena na leto),

-ultrazvočna palica 3 leta,

-očala: 2 leti (pri otrocih do 15. leta starosti in pri odraslih z ametropijo 10 in več ali izgubo vida 90% in več: 1 leto.

V službi društva, smo vam na razpolago za pomoč pri dodatnih pojasnilih, pri uveljavljanju in nabavi pripomočkov iz ZZZS.

Sicer pa imamo tudi na sedežu društva vrsto različnih pripomočkov, ki jih lahko proti plačilu (po nabavni ceni brez trgovske marže in drugih dajatev) nabavite, da vam vsaj delno ublažijo nastalo izgubo vida.

02. Vsi člani društva ste bili, 23.10.2014,  pisno obveščeni o vsebini Pravilnika o tehničnih pripomočkih ZIMI ter obveščeni o izdaji potrdil o usposobljenosti za uporabo tehničnega pripomočka (mobilni telefon ali tablični računalnik ali prenosni osebni računalnik) v skladu s Pravilnikom o tehničnih pripomočkih.  Potrdilo o usposobljenosti je potrebno  priložiti pri vlogi na območju vaše Upravne enote. Potrdila o usposobljenosti bo izdajala Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na podlagi opravljenega preizkusa usposobljenosti za delo s takimi pripomočki. Preizkusi bodo v Ljubljani, v primeru vsaj 7 zainteresiranih iz MDSS Murska Sobota pa se bodo preizkusi opravljali na sedežu našega društva, zato vas vabimo, da se prijavite. POZOR! Ta Zakon o izenačevanju možnosti za invalide, ki je pričel veljati leta 2014 je zakon, po katerem vam država sofinancira različne tehnične pripomočke v višini 85%.

Za podrobnosti pokličite na MDSS Murska Sobota.                      

DOHODNINA

Po Zakonu o dohodnini se prizna zmanjšanje letne davčne osnove invalidu s 100% telesno okvaro, če mu je bila tudi priznana pravica do tuje nege in pomoči. Določeno zmanjšanje letne davčne osnove se prizna tudi staršem za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (npr. slepi otroci).

PARKIRNE KARTE

Skladno s Pravilnikom o parkirni karti upravne enote izdajajo  parkirne karte za invalide. Uredite si parkirne karte, da ne boste imeli težav s parkiranjem na mestih za invalide. Za dodatne informacije pokličite na društvo.

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Za invalide še vedno velja oprostitev plačila turistične takse. Oprostitev se uveljavlja na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije ali na podlagi predložitve fotokopije ustrezne odločbe o invalidnosti oz. telesni okvari.

POŠTNE STORITVE

Poštne pošiljke za slepe in slabovidne so oproščene plačila poštnine, razen poštnine za storitev prednostno. Prednostno je poštna storitev v mednarodnem prometu, pri kateri ima pošiljka prednost pri prenosu.

Če so znaki za slepe in druge oblike zapisov za slepe poslani kot priporočeno pismo, kot vrednostno pismo, kot navadni paket ali kot paket, takšna pošiljka ni oproščena plačila poštnine.

Poštna pošiljka za slepe in slabovidne je tista odprta pošiljka, ki vsebuje znake za slepe in druge oblike zapisov za slepe. Velikosti pošiljke morajo ustrezati velikostim navadnega pisma. Izjemoma je lahko najmanjša velikost pošiljke 90 x 100 mm. Največja masa pošiljke za slepe in slabovidne je 7 kg (velikost kot škatla za čevlje).

Na naslovni strani pošiljke mora biti oznaka »Pošiljka za slepe in slabovidne«.

LETOVANJE

V kolikor želite koristiti Program ohranjevanja zdravja v domovih oddiha ZDSSS v IZOLI, na OKROGLEM, v apartmajih v PIRANU, SIMONOVEM ZALIVU, v ČERVARJU in v enoti  DOLENJSKE TOPLICE se lahko prijavite v pisarni MDSS Murska Sobota, najpozneje do 10. marca 2017. Vse ostalo v zvezi s tem programom bo urejala strokovna služba Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

POMOČ PRI SPREMLJANJU

Člani, ki potrebujejo občasno spremstvo iz programa Mreža spremljevalcev pri ZDSSS se lahko obrnete na klicni center-brezplačna telefonska številka telefona  080 1966 pri ZVEZI DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE, vsak delovni dan med 9.00 in 12:00 uro.

ČLANSKE IZKAZNICE

Nekateri med vami, še nimate članskih izkaznic oziroma jih niste prevzeli. Prosimo, oglasite se na društvu, da zadevo uredimo.

UGODNOSTI VOŽENJ NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenje  se je  uspela dogovoriti za brezplačen prevoz spremljevalcev slepih in slabovidnih oseb na Slovenskih železnicah. Od 20.7.2011 dalje  Slovenske železnice za potovanje v notranjem prometu slepi in slabovidni osebi nudijo popust za spremljevalca v višini 100%. Spremljevalec je lahko tudi pes vodnik.

Število voženj ni omejeno.

Popust za spremljevalca se prizna samo kadar spremljevalec potuje s slepo ali slabovidno osebo.

V primeru, da revizijsko osebje na vlaku, ki opravlja kontrolo voznih kart ugotovi, da potnik z brezplačno vozovnico za spremljevalca slepe ali slabovidne osebe potuje sam, mu take vozovnice ne priznajo in ga obravnavajo kot potnika brez vozovnice.

Upamo, da do zlorab ne bo prihajalo, saj bi le-te utegnile pripeljati do izgube te ugodnosti.

Slepe in slabovidne osebe to ugodnost uveljavljajo le s predložitvijo članske izkaznice ZDSSS.

Slepa ali slabovidna oseba potuje z vozovnico po redni ceni, koristi pa lahko tudi komercialne popuste po določilih Potniške tarife  ST 700 kot npr.:

-               za skupinska potovanja ( od 30 – 50%)

-               za družinska potovanja (40%)

-               za upokojence in osebe starejše od 60 let (30-50%)

-               za otroke ( 30 – 50%).

Prizadevamo si doseči ugodnosti tudi pri avtobusnih prevoznikih, vendar za enkrat še ni konkretnih rezultatov.

PROMETNI  ZAKONI

Spomnimo naj tudi, da so slepi  oproščeni vsakoletnega plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za osebni avtomobil, ki jim služi kot invalidski pripomoček, kar ureja Uradni list RS štev.: 57/2008 z dne 10.06.2008 v 7. in 8. členu, kjer so po novem opredeljeni tudi mladoletni otroci.

DODATEK ZA NEGO OTROKA IN DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Slepi otroci oz. njihovi roditelji so po sklepu sodišča upravičeni do hkratnega prejemanja obeh dodatkov in sicer do dodatka za nego otroka in do dodatka za pomoč in postrežbo.  Prejemanje obeh dodatkov se ne izključuje. Zahtevek za dodatek za nego otroka upravičenci vložijo na Centru za socialno delo, vlogo za dodatek za pomoč in postrežbo pa na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Če želite več informacij o pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih oseb, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje pokličite v pisarno društva.

K boljšim finančnim pogojem poslovanja društva lahko prispevate tudi tako, da priloženi obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo« ponudite svojim  sorodnikom, prijateljem, znancem, da ga izpolnijo. Tako bo dohodnina namenjena, namesto državi,  Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Murska Sobota, Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota, davčna številka 96755024. Obrezec je treba poslati do 31.12.2016 ali drugače dostaviti na pristojni davčni urad. Če boste obrazec oddali kasneje, bo donacija obračunana v letu 2018. Hvala.

 

PROGRAMI DRUŠTVA:

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  Murska Sobota bo v letu 2017 izvajalo šest prilagojenih  posebnih socialnih programov s podsklopi, ki so namenjeni vam in vašim svojcem, spremljevalcem in prostovoljcem.

V okviru programa Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida nudimo informiranje in osebno svetovanje glede na vašo individualno situacijo. V društvu vam bomo prisluhnili vašim potrebam, ki jih ne morete ali jih težko zadovoljujete zaradi izgube vida. Skupaj bomo našli rešitve za večino stisk, ki vam bi sicer utegnile greniti življenje. Tajnica društva Marjeta vam bo pomagala pri izpolnjevanju dokumentacije za uveljavljanje vaših pravic.

V okviru izvajanja naših posebnih socialnih in drugih programov, ki jih izvajamo za slepe in slabovidne osebe, vas še posebej opozorimo in povabimo, da se prijavite za udeležbo na tečaje opismenjevanja v brajevi pisavi, računalništva, mobilnosti in orientacije, plesnega tečaja, tečaja Pozdrav soncu in morju, usposabljanja za uporabo sodobne informacijske tehnologije  (GSM aparati na dotik, …). Pridružite se  komorni pevski skupini društva ter drugim strokovnim  delavnicam, usposabljanjem za ročna dela, samourejanje in gospodinjstvo, športno rekreativno in šahovsko dejavnost ter osebno asistenco. Želene teme lahko sporočite tudi vi v društveno pisarno.

Vabljeni ste, da se pridružite že petnajsto  leto aktivno delujoči skupini za samopomoč »Modri«, kjer je že marsikdo pridobil nova znanja, izkušnje in samozavest. Skupina se srečuje vsak prvi četrtek v mesecu ob 9.00 uri oz. po dogovoru. Prvo srečanje skupine za samopomoč bo v četrtek – 5.1.2017 na sedežu društva ob 9.00 uri. Prepustili se bomo po prazničnemu razpoloženju, se pogovorili o delu v zadnjem tromesečju leta 2016 in prisluhnili članu Vojku Prosenu, ki bo doživeto orisal afriško naravo.   Vabljeni!

Športno rekreativna in šahovska dejavnost vam je namenjena predvsem zato, da bi kljub težavam z vidom čim dlje ohranjali telesno kondicijo in zdravje.

Vsi zainteresirani se  pridružite rekreativni skupini, ki se druži  ob sredah ob 9.00 uri na sedežu društva ob  družabnih in rekreativnih igrah. Program športno šahovske in rekreativne dejavnosti ima širok izbor aktivnosti v katere se lahko aktivno vključite.

Podpora in usposabljanje  slepih in slabovidnih oseb pri uporabi tehničnih pripomočkov nudi svetovanje, usposabljanje in podporo pri uporabi tehničnih pripomočkov kot so: ure, lupe, telefoni, predvajalniki zvočnega zapisa, strojna in programska oprema za uporabo računalnika in podobno.

MDSS Murska Sobota bo v imenovanem programu tehničnih pripomočkov nudilo pomoč pri nakupu ter na podlagi pisne prošnje člana društva finančno pomoč pri  sofinanciranju prilagojenih tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne osebe.

Na spletni strani slepslaboviden.si (spletna trgovina) najdete pripomočke za slepe in slabovidne osebe. Ponujajo bele palice, kuhinjske pripomočke, računalniške storitve, ure, …..Kontaktna številka 051 30 33 36.

V letu 2017 bomo zvajali program  osebne asistence (spremstvo, pomoč pri lažjih gospodinjskih opravilih, prinašanje potrebščin iz trgovine, prinašanje kosil.. ).

Pisno prošnjo za vključitev v program je potrebno obnoviti vsako leto. Do osebne asistence  so upravičene osebe - uporabniki, ki živijo same in po definiciji slepote in slabovidnosti sodijo v 2, 3, 4 ali 5. kategorijo,  ob upoštevanju socialnoekonomskega položaja posameznika in morebitnih svojcev, ki so dolžni zanj skrbeti. Prednost imajo starejši in bolne osebe, ki živijo same, otroci z okvaro vida ter osebe z dodatnimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Avtomobil društva Dacia Lodgy je dragocena pridobitev, ki omogoča prevoze za vključečvanje v posebne socialne programe društva. V ta namen je Izvršni odbor na svoji 5. seji, 14.2.2014 sprejel Pravilnik o uporabi ter upravljanju avtomobila MDSS Murska Sobota,  Komisija za akte pa je, 28.2.2014  sprejela sklepe:

01. Avtomobil MDSS Murska Sobota se uporablja za delovanje MDSS Murska Sobota in izvajanje posebnih socialnih programov.

02. Program osebna asistenca:

      MDSS Murska Sobota nudi storitvi:

- prevoz do uporabnika

- in prevoz uporabnika na njegovo potrebo in v skladu s Pravilnikom o izvajanju osebne asistence.

Prispevek uporabnika za obe zgoraj našteti storitvi je po kilometru 0,25 €.

Prevoze bo opravljal javni delavec oziroma delavec zaposlen iz drugega naslova za polovični delovni čas.

Izvršni odbor lahko določi tudi prispevek uporabnika na uro dela osebnega asistenta s tem, da so oproščeni uporabniki:

-prejemniki denarne socialne pomoči, -prejemniki pokojnine z varstvenim dodatkom, -osebe z dodatnimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju.

MDSS Murska Sobota ne krije stroške prevoza osebnega asistenta in ostalih povezanih finančnih stroškov, ki nastanejo pri  izvajanju osebne asistence ( daljši prevozi, bivanje, hrana).

Uporabniki programa za določeno pomoč (spremstvo, pisanje, pomoč pri branju,  urejanje zadev po uradih, pomoč pri nakupih) vsaj dva dni prej morajo sporočijo tajnici društva potrebo po asistenci.

03. Program športno rekreativne in šahovske dejavnosti:

- Treningi (stezno kegljanje, showdown, vrtno kegljanje). Strošek uporabnika je odvisen od števila prevoženih kilometrov (a=0,15 €) in od števila oseb v avtomobilu. Zbirno mesto za odhod na treninge steznega kegljanja v Radence je v Murski Soboti.

- Odhod na tekmovanja – prvenstva je zbirno mesto Murska Sobota, na poti domov se tekmovalce razvozi po domovih. Udeležencem  tekmovanj/prvenstev se za prihode do zbirnega mesta ne obračunava nobenih stroškov.

Tisti, ki boste potrebovali storitve prevozov podate pisno prošnjo na društvo.

04. Vsi ostali posebni socialni programi (delavnice, usposabljanja, ….), razen osebne asistence in programa športno šahovske rekreativne dejavnosti:

Prevoze z društvenim avtomobilom lahko koristite tudi za udeležbo na delavnice, predavanja, s tem, da podate pisno prošnjo.

Strošek uporabnika za prevoz je odvisen od števila prevoženih kilometrov (a=0,15 €) in od števila oseb v avtomobilu.

05.Potrebo po prevozu iz delovanja, izvajanja posebnih socialnih programih je potrebno javiti na MDSS Murska Sobota vsaj dva dni pred aktivnostjo.

Za večjo povezanost članov društva in uporabnikov v prihodnjem letu načrtujemo:

-Volilni zbor članov MDSS Murska Sobota bo 9.3.2017.

-8.1.2017 Vljudno vas vabimo, da se udeležite kulturnega dogodka, nastopa pevskega zbora našega društva ter društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije, ki bo v Turnišču. Vabilo sledi.

-27.5.2017  Vsi zainteresirani se bodo lahko udeležili zahvalnega dne oziroma srečanja vernikov, na Brezju.

-V domu oddiha ZDSSS Izola  bomo  od 8.6.2017 do 11.6.2017  izvajali posebne socialne programe v katere bodo vključeni strokovnjaki iz različnih področij s poudarkom na ročnih delih, samourejanju in gospodinjstvu, orientaciji in mobilnosti.

-konec avgusta 2017 načrtujemo čutno doživljajski dan.

-december 2017 Miklavževanje.

O posameznih aktivnostih, ki so predvidene po programu dela MDSS Murska Sobota za leto 2017, vas bomo obveščali sproti pisno preko PTT. Če želite, da vas obveščamo preko e – pošte, nam sporočite vas e – naslov, ali e – naslov koga od vaših bližnjih, če to dovolijo.

 

Spoštovane članice in člani!

Čas hitro beži in smo že tik prek koncem leta. Eno leto pa je v življenju človeka prepredeno z mnogimi takšnimi in drugačnimi trenutki. Vse trenutke, ki so nas spremljali v tem letu bomo pospravili in se usmerili v novo leto 2017.

Ob iztekajočem letu 2016  vam želimo izreči zahvalo za sodelovanje in upamo, da ste s svojo udeležbo na  aktivnostih, ki smo jih izvedli v organizaciji našega društva,  ne samo oplemenitili naša strokovna srečanja, tečaje, delavnice  temveč, da ste se usposobili in osvojili tudi  veščine in znanja, ki jih lahko uporabljate v vsakdanjem življenju ter  na ta način sami pripomorete  k svoji večji kvaliteti življenja.  S pomočjo vaše in naše aktivne vloge se lahko aktivnosti in storitve društva samo izboljšajo.

V imenu vodstva društva vam želimo obilo bogatih trenutkov v letu 2017. V prilogi te okrožnice  pošiljamo  koledar za leto 2017 s kontaktnimi številkami našega društva.

Čim več skupnega druženja in lepih doživetih trenutkov z nami vam želita,

t

Marjeta Grabar, l.r.                                                                 Vojmir Prosen, l.r.

tajnica MDSS                                                                               predsednik MDSS