Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida

Program se odziva na specifične potrebe slepih in slabovidnih oseb in je edini v Sloveniji, ki te potrebe pokriva in je tako dopolnilo javnim službam, ki ne zagotavljajo v celoti neodvisnosti njihovega življenja. Zagotavlja torej enake možnosti do informiranja, možnosti in pravic slepih in slabovidnih oseb ter uveljavljanje teh možnosti in pravic na vseh področjih življenja. Prav tako omogoča svojcem in vsem, ki se srečujejo s slepimi in slabovidnimi osebami, da se lažje soočijo z novimi situacijami. Z izvajanjem programa se celostno pokriva potrebe uporabnikov.

S programom se uresničuje:

Ugotavljanje interesa, zagovarjanje potreb slepih in slabovidnih, osveščanje javnosti, pozitivne spremembe za slepe in slabovidne osebe, preprečevanje oz. odpravljanje socialnih ovir, pomoč pri uveljavljanju potreb slepih in slabovidnih na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja, socialne varnosti, kulture, športa in rekreacije,  preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic izgube vida,  razvoj socialnih spretnosti slepih in slabovidnih in informiranost na vseh področjih življenja,     predstavljanje, varovanje in uveljavljanje pravic in interesov slepih in slabovidnih oseb na lokalni ravni.

Vsebina in aktivnosti:

Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic slepih in slabovidnih oseb (za uspešno integracijo in čim bolj kakovostno življenje posameznika je izjemno pomembno zgodnje odkrivanje slepote in slabovidnosti ter vključevanje v proces socialne integracije). Pomoč in podpora svojcem oziroma drugim osebam, ki neposredno pomagajo posamezni slepi oziroma slabovidni osebi, da bi skupaj čim bolj uspešno obvladovali novo situacijo.  Pomoč pri zaposlovanju slepih in slabovidnih oseb, da bi laže in hitro prišle do zaposlitve in s tem do zagotovitve socialne varnosti in uveljavitve drugih pravic iz naslova invalidnosti v okviru sklopa.