Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Nadaljevanje osvajanj veščin po Braillu

Dne 12.08.2016 smo, v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota, nadaljevali s tečajem opismenjevanja v brajici. V jajčne škatle smo s pomočjo 'kinder jajčk' zapisovale tričrkovne besede in tako spoznavale črke v abecedi. Primerjale smo jih med sabo in ugotavljale razlike ter podobnosti med njimi. Delavnico smo nadgradile na naslednjem srečanju, ki je bilo 18.08.2016, ko smo v jajčne škatle zapisovale štiričrkovne besede. Primerjava napredka poznavanja črk v brajevi pisavi od prve do četrte delavnice je zelo opazna, saj so udeleženke delavnice že precej dobro poznale posamezno črko in njen zapis ter niso več toliko potrebovale zapisa brajeve abecede na dodatnem listu. Ena od udeleženk se je, s pomočjo jajčne škatle, naučila aktivno uporabljati brajev pisalni stroj in je začela z zapisovanjem svojih doživljanj na delavnici v brajevi pisavi.

Barbara Erjavec, prof. tiflopedagogike