Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Orientacija in mobilnost v Murski Soboti - novo krožišče

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je po programu dela za leto 2016 organiziralo tečaj mobilnosti in orientacije.

Strokovna izvajalka je bila prof. tiflopedagogike  Barbara Erjavec.

Prvo uvodno skupinsko delovno srečanje je bilo  na sedežu društva Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota. V nadaljevanju dneva je delo potekalo po spodaj priloženem urniku:

 10.00 - 11. 00

Teoretični del – čisto na kratko o beli palici, razlaga pravilne tehnike videčega vodiča, varnost v prometu, bela palica kot prometni znak

Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota

11.30 – 12.30

Kaj je krožišče, odhod do novega krožišča v Murski Soboti, orientacija na položaj, opis prometa, prostora in dogajanja

 

Novo dvopasovno krožišče zgrajeno nakrižišču Cankarjeve, Bakovske, Gregorčičeve ulice, ki je opremljeno s taktilnimi oznakami

12.30 do 15.00

Hoja skozi krožišče (prehod za pešce, poslušanje in spremljanje prometa)

 

K sodelovanju smo povabili predstavnike Policije Murska Sobota.