Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Predstavitev tipanke Jabolko

V petek, 12. februarja, smo bili v do zadnjega sedeža napolnjeni poročni dvorani v mestni hiši v Ljutomeru priča izjemnemu dogodku. Članice sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Ljutomer so namreč javnosti predstavile njihov skupni unikatni izdelek - tipanko z naslovom JABOLKO.

Dandanes tako rekoč za vsakim vogalom naletimo na ponudbo vseh mogočih slikanic, pravljic, ilustriranih zgodbic…, s pomočjo katerih lahko otroci že od prvih mesecev življenja razvijajo in dopolnjujejo njihovo dojemanje, čutenje in zavedanje sveta in okolja, v katerem živijo. Toda med našimi otroki so žal tudi taki s posebnimi potrebami, ki vidijo (in morda tudi slišijo) zelo malo ali pa sploh ne. In prav tem (pa tudi starejšim »bralcem«), ki nimajo primerljivih možnosti izbire, je namenjena tipanka JABOLKO, zato smo tega dosežka petnajstih članic omenjene Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine zares veseli.

In kako se je vse to začelo?

Lansko leto so ob tednu otroka v ljutomerski knjižnici skupaj z dr. Aksinjo Kermauner in z njenimi študentkami inkluzivne pedagogike na Pedagoški fakulteti Koper, oddelek gimnazija Ljutomer, pripravili razstavni projekt RADOVEDNI PRSTKI, s katerim so širši javnosti predstavili družabne igre, prilagojene igrače, specialne pripomočke in slikanice v obliki tipank za slepe in slabovidne otroke. Med številnimi obiskovalci razstave so bile tudi članice sekcije za ohranjanje kulturne dediščine. Razsežnost in predvsem specialni pomen predstavljenega projekta pa sta se teh preprostih prleških upokojenk dotaknila v dno duše s tolikšno vsega občudovanja vredno zagnanostjo, da so z njihovo voditeljico gospo Danico Makoter ob strokovni pomoči Aksinje Kermauner, številnih drugih svetovalcev in donatorjev popolnoma same izdelale tipanko JABOLKO in jo tudi izdale v samozaložbi v 10 izvodih. Tipanka (pravzaprav slikanica) ima tudi za popolnoma slepe otroke izredno pripovedno moč, saj se bralčevi prstki lahko fizično dotaknejo sporočila zgodbe, ga doživijo in shranijo v svoj notranji svet, in to s pomočjo ročno izdelanih otipljivih »ilustracij« iz lesa, volne, papirja, blaga… Nešteto ur, izjemnih ročnih spretnosti in različnih tehnik je bilo potrebnih, da so »slikice« nastale v predstavljeni nam končni obliki in sporočilni moči. Deset najpogumnejših članic sekcije je pripravilo vsaka po eno stran. Pri končni izdelavi pa so pomagale prav vse. Kljub številnim oviram in sprotnim nepredvidljivim zapletom se niso predale. Vztrajale so in ustvarile izjemne ilustracije.

Obenem pa je poučna zgodbica JABOLKO  berljiva tudi v povečanem tisku in v braillovi pisavi za slepe.

In še posebna zanimivost: dve najstarejši ustvarjalki tipanke sta dopolnili že 81 let, najmlajša pa 59. Zaradi tega si zaslužijo še dodatno priznanje in zahvalo za njihov pogum, voljo in ustvarjalnost. Čestitamo!

 

Ustvarjalke tipanke:

Marija Bogdan, Anica Bolkovič, Stoja Copot, Lidija Filipič, Cvetka Kosi, Marijana Kos, Zorka Kunčič, Danica Makoter, Angela Mlinarič, Lizika Robinščak, Irena Vrbajnščak, Zdenka Zorec, Milica Žnidarič, Dragica Habjanič, Nada Stajnko

Avtorici teksta: Danica Makoter in Jasna Branka Štaman