Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Mednarodni dan bele palice

Praznovanje dneva bele palice, ki je najpomembnejši mobilni pripomoček slepih in slabovidnih oseb, a se še vedno premalo uporablja zaradi stigmatizacije, o čemer je govorila tiflopedagoginja Aksinija Kermauner, je bilo združeno s kulturnim programom vseh nastopajočih ter predstavitvijo dela podjetja Darinke Lečnik Urbanci, predsednice združenja Canis in inštruktorice strokovnega kadra in vaditeljev psov pomočnikov. Zanimiva je bila predstavitev vaj prisotnih iz Čakovca, ki preprečuje padce v starosti. Prisotne so nagovorili predsedniki vseh treh društev: Janez Solina, Vojmir Prosen, Marija Ciglar.