Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Sodelovanje na dnevu gibalno oviranih v Mestni občini Murska Sobota

Prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota,  je povdarila tehnične pripomočke senzorno in gibalno oviranih oseb.

Prisotne je pozdravil predsednik Sveta za invalide, Branko Gornjec. V nadaljevanju je Mira Nemec iz URI Soča predstvila postopek za pridobitev tehničnih pripomočkov po ZIMI-ju. Barbara Slaček je predstavila tehnične pripomočke za gibalno ovirane, Branko Petovar pripomočke za osebe z okvaro vida, Branko Gornjec pa pripomočke gluhih in naglušnih oseb.

 

Po strokovnem delu v knjižnici je sledilo druženje in predstavitev invalidskih organizacij na stojnicah na Slovenski ulici v Murski Soboti. O dogodku so poročala sredstva javnega obveščanja.