Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Organi društva

Organiziranost in delovanje društva

Organi društva so:

  • zbor članov
  • izvršni odbor
  • nadzorni odbor
  • disciplinska komisija
Društvo ima še delovna telesa oziroma komisije, ki jih določi v poslovniku organov društva oziroma jih po potrebi ustanovi in imenuje člane izvršni odbor društva.