Edina tema, ki obstaja, je neznanje ...

Medobčinsko društvo splepih in slabovidnih Murska Sobota

Kontakt

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota

Arhitekta Novaka 4 II
9000 Murska Sobota

E-pošta: mdssms@zveza-slepih.si
Tel.: +386 (0)2 521 10 42
Mobi: +386 41 892 211
Fax: +386 (0)8 200 95 22

Matična: 5047218000
TRR: 0234 0001 0412 848 Nova Ljubljanska banka

Izvajanje posebnih socialnih programov in rezultati analize anketnih vprašalnih list

Brošure, zborniki, zloženke

Predstavitev

69. let delovanja Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Murska Sobota

Minilo je 69.let, odkar je bilo leta 1948 ustanovljeno Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota. To je, če gledamo zgodovinsko, čas v katerem so se posamezniki in skupine vse bolj organizirano zavzemali za svoje pravice in uveljavljanje svojih interesov, po drugi strani pa je tudi družbena dinamika od človeka, slepega oziroma slabovidnega in zdravega človeka zahtevala vse večjo zavzetost v prilagajanju v hitro spreminjajočem svetu, kjer si mora vsak družbeni člen izboriti svoj prostor pod soncem.

Prepričani smo, da bomo ob zavzetem delu vseh slepih in slabovidnih oseb tudi v naslednjih letih uspeli izpolniti zastavljene cilje ter realizirati naš moto: »Edina tema, ki obstaja je neznanje«.

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota deluje od leta 1948 dalje. Danes izvaja dejavnost in posebne socialne programe prilagojene slepim in slabovidnim osebam.  Je invalidska organizacija organizirana in registrirana v skladu z Zakonom o društvih in deluje v  javnem interesu na področju socialnega varstva.

Društvo deluje v skladu s Pravili ter različnimi pravilniki, ki urejajo posamezna področja delovanja društva. MDSS Murska Sobota je članica  Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Osnovni cilji društva so  pomagati slepim in slabovidnim pri  njihovih posebnih potrebah, pri doseganju kakovosti življenja, zlasti pri uveljavljanju človekovih pravic,  ustvarjanju enakih možnosti, vzpodbujanju slepih in slabovidnih za opiranje na lastne moči in sposobnosti ter ustvarjanje pogojev za ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo slepih in slabovidnih oseb.

MDSS Murska Sobota torej uresničuje svojo vizijo o tem, da bi vsi slepi in slabovidni enakovredno delili kakovost življenja skupaj z ostalimi državljani Slovenije.

Poslanstvo MDSS Murska Sobota se je izoblikovalo in preverjalo v neposrednem življenju slepih in slabovidnih, v odzivanju na konkretne družbene razmere, v prepoznavanju posebnih potreb in interesov slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju in delu, v krepitvi moči in sposobnosti organizacije, da tudi sama bistveno pripomore k uveljavljanju pravic slepih in slabovidnih, k njihovi polni integraciji v življenje skupnosti.

Evropski prostor, v katerega smo umeščeni, mednarodno sodelovanje s sosednimi državami nam ponuja nove priložnosti za povezovanje slepih in slabovidnih onkraj naše domovine. Čeprav je mednarodno sodelovanje nujno in bistveno za naše enakovredno vstopanje v družbo, nas vendarle doma čaka največ dela.

MDSS Murska Sobota  prepoznava svoje  poslanstvo v razvoju, izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela.

 

Zgodovinske prelomnice:

  1948 ustanovitev MDSS Murska Sobota
  16.3.1999 pridobitev statusa društva v javnem interesu
  15.5.2001 otvoritev prostorov društva na lokaciji Arhitekta Novaka 4, Murska Sobota
  25.7.2003 pridobitev statusa invalidske organizacije

Sofinancerji in donatorji

 • Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
 • Pomurske lekarne
 • KOMUNALA MURSKA SOBOTA
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV MURSKA SOBOTA
 • HOTEL DIANA MURSKA SOBOTA
 • HOTEL ZVEZDA MURSKA SOBOTA
 • Lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje
 • Mestna občina MURSKA SOBOTA
 • Mlinopek d.d., Murska Sobota
 • Radenska Radenci
 • FIHO fundacija
 • Branko Cipot s.p. – Murska Transport
 • Avtobusni promet Murska Sobota
 • Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
 • MOBITEL D.D.
 • Pekarna Kuzmič
 • Turistična agencija Klas
 • Občina radenci
 • Lions Klub Murska Sobota